Đề ôn thi THPTQG 2020 lần 1 Toán 12 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề ôn thi THPTQG 2020 lần 1 Toán 12 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc, đề được biên soạn theo dạng đề tương tự với đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Toán năm 2019, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề ôn thi THPTQG 2020 lần 1 Toán 12 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số có dạng. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
+ Cho hàm số có. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng hai đường tiệm cận ngang là y = 2 và y = −1.
D. Đồ thị hàm số đã cho có đúng hai đường tiệm cận ngang là x = 2 và x = −1.
+ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số nghịch biến trên R. Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng?
Tải tài liệu