Đề KSCL THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Tiếng Anh trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

Nhằm đáp ứng đồng thời hai yêu cầu: (1) – kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh 12 giai đoạn giữa học kỳ 1 và (2) – kiểm tra toàn diện kiến thức Tiếng Anh trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh, trường THPT Đồng Đậu, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Trung học Phổ thông Quốc gia môn Tiếng Anh lần 1 năm học 2019 – 2020.

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và đáp án đề KSCL THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Tiếng Anh trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc, để có thể hoàn thành tốt bài thi này, bạn đọc cần nắm chắc các kiến thức Tiếng Anh 12 vừa được học, cũng như ôn tập lại các kiến thức Tiếng Anh 11 trọng tâm.

Trích dẫn đề KSCL THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Tiếng Anh trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc:
+ It is stated in paragraph 2 that.
A. the science centre makes people interested in science and technology.
B. only students can visit the science centre.
C. visitors don’t want to come back to the science centre.
D. there are only several exhibits in the science centre.
+ It isn’t just that the level of education of this school is high. It’s that it’s also been consistent for years.
A. It isn’t fair to deny that this school is successful, as it has had the same high standards for many years now.
B. The standard of education is not high in this school, but at least all the students are at the same.
C. The level of education in this school, which is usually quite high, shows only slight variations from year to year.
D. Not only are the standards of education good in this school, but it has maintained those standards over the years.
+ No one but the experts was able to realize that the painting was an imitation. It greatly resembled the original.
A. It was obvious that only a person with great talent could fake a painting so successfully.
B. It was almost impossible for amateurs to realize that the painting was not authentic, though the experts could judge it quite easily.
C. The painting looked so much like the authentic one that only the experts could tell it wasn’t genuine.
D. It was hard for ordinary people to judge between the fake painting and the real one, but not for the experts.

[ads]


Tải tài liệu