Đề thi thử THPT 2021 môn Tiếng Anh lần 3 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2020 – 2021 môn Tiếng Anh lần 3 trường THPT Đồng Đậu, tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Neil Armstrong was the first man _______ on the moon.
+ GPS systems help a lot of people ________on land, on the sea, and in the air.
+ Mark has just arrived at the city and is asking a man on the street.

[ads]


Tải tài liệu