Đề KSCL Vật lý 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1

THI247.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh đề KSCL Vật lý 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1, đề nhằm kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Vật lý 12, đồng thời giúp các em học sinh lớp 12 làm quen với hình thức thi THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019, đề gồm 4 trang với 40 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong thời gian 50 phút (không tính thời gian giáo viên phát đề), đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Vật lý 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1:
+ Phát biểu nào sau đây sai khi nói về cơ năng của một dao động đều hòa:
A. Khi gia tốc của vật bằng không thì thế năng bằng cơ năng của dao động.
B. Khi vật ở vị trí cân bằng thì động năng đạt giá trị cực đại.
C. Động năng bằng thế năng khi li độ x = ±A/√2.
D. Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì động năng tăng và thế năng giảm.
+ Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Gọi A, ω và φ lần lượt là biên độ, tần số góc và pha ban đầu của dao động. Biểu thức li độ của vật theo thời gian t là?
+ Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 40√3 cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là?
Tải tài liệu