Đề khảo sát Vật lý 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Tuần qua, trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Vật lý lần thứ ba năm học 2018 – 2019 dành cho học sinh khối 12, kỳ thi nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng Vật lý 12 giai đoạn giữa học kỳ II năm học 2018 – 2019, đồng thời giúp học sinh ôn luyện hướng đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Vật lý năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Đề khảo sát Vật lý 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc được biên soạn dựa trên cấu trúc đề tham khảo THPT Quốc gia 2019 môn Vật lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề gồm 40 câu trắc nghiệm với nội dung tập trung chủ yếu vào chương trình Vật lý 12, thời gian làm bài thi KSCL Vật lý 12 là 50 phút, THI247.com đã đính kèm phần đáp án của đề thi ở bên dưới nội dung đề nhằm giúp bạn đọc nhanh chóng tra cứu.

Trích dẫn nội dung đề khảo sát Vật lý 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mẫu nguyên tử Borh?
A. Trong các trạng thái dừng, động năng của êlectron trong nguyên tử bằng không.
B. Khi ở trạng thái cơ bản, nguyên tử có năng lượng cao nhất.
C. Trạng thái kích thích có năng lượng càng cao thì bán kính quỹ đạo của êlectron càng lớn.
D. Nguyên tử bức xạ khi chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích.
+ Người ta thực hiện thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc các điện áp hiệu dụng UL, UC của một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) theo tần số góc ω (từ 0 rad/s đến 100 2 rad/s) và vẽ được đồ thị như hình bên. Đồ thị (1) biểu thị sự phụ thuộc của UC vào ω, đồ thị (2) biểu thị sự phụ thuộc của UL vào ω. Giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều u đặt vào hai đầu đoạn mạch trong thí nghiệm có giá trị bằng?
+ Khi hiện tượng quang điện xẩy ra thì?
A. dòng quang điện bão hòa luôn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa Anot và Catot.
B. bước sóng ánh sáng kích thích nhỏ hơn giới hạn quang điện.
C. động năng ban đầu của electron quang điện càng lớn khi cường độ chùm sáng càng lớn.
D. dòng quang điện bằng không khi hiệu điện thế giữa Anot và Catot bằng không.