Đề KSCL Vật lý THPTQG 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề KSCL Vật lý THPTQG 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc, nhằm giúp các bạn tự kiểm tra kiến thức Vật lý trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2019 – 2020.

Đề KSCL Vật lý THPTQG 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc mã đề 201 có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Vật lý THPTQG 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc:
+ Để chu kì con lắc đơn tăng gấp 2 lần, ta cần:
A. tăng chiều dài lên 2 lần B. tăng chiều dài lên 4 lần C. giảm chiều dài 2 lần D. giảm chiều dài 4 lần.
+ Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?
A. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian. B. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. C. Vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thời gian. D. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
+ Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng 400g và lò xo có hệ số cứng 40 N/m đang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ 5 cm. Khi M qua vị trí cân bằng người ta thả nhẹ vật m có khối lượng 100g lên M (m dính chặt ngay vào M). Sau đó hệ m và M dao động với biên độ?
Tải tài liệu