Đề ôn thi THPTQG 2020 lần 1 Hóa học 12 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề ôn thi THPTQG 2020 lần 1 Hóa học 12 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc, đề được biên soạn theo dạng đề tương tự với đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề ôn thi THPTQG 2020 lần 1 Hóa học 12 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Hỗn hợp E gồm este X no, đơn chức và este Y no hai chức( đều mạch hở). Hoá hơi hoàn toàn 26,84 gam hỗn hợp E thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 5,6 gam NR2R trong cùng điều kiện. Mặt khác đun 26,84 gam hỗn hợp E với lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol hơn kém nhau 1 nguyên tử cacsbon và hỗn T gồm hai muối của axit cacboxylic đơn chức, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MRAR < MRBR). Đốt cháy hoàn toàn Z thu được tổng khối lượng COR2R và HR2RO là 24,68 gam. Tỉ lệ a:b gần với giá trị nào sau đây?
+ Hỗn hợp A gồm axit axetic và etanol. Chia A thành ba phần bằng nhau.
Phần 1 tác dụng với Kali dư thấy có 3,36 lít khí thoát ra.
Phần 2 tác dụng với NaR2RCOR3R dư thấy có 1,12 lít khí COR2R thoát ra.
Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
Phần 3 được thêm vào vài giọt dung dịch HR2RSOR4R, sau đó đun sôi hỗn hợp một thời gian. Biết hiệu suất của phản ứng este hoá bằng 60%. Khối lượng este tạo thành là bao nhiêu?
+ Fomalin hay fomon được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng … Fomalin là:
A. Dung dịch axetanđehit khoảng 40%. B. Dung dịch 50% fomanđehit trong nước.
C. Dung dịch rất loãng của anđehit fomic D. Dung dịch 37 – 40% fomanđehit trong nước.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan