Đề khảo sát Hóa học 12 đầu năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm học môn Hóa học lớp 12 là kỳ thi không thể thiếu để đánh dấu sự bắt đầu cho một năm học mới, năm học này các em học sinh lớp 12 sẽ phải học tập nhiều hơn nữa để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học.

Để giúp các em có sự chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học 12 tại trường, THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến các em đề khảo sát Hóa học 12 đầu năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc.

Đề khảo sát Hóa học 12 đầu năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc được biên soạn theo dạng trắc nghiệm với 40 câu, thời gian làm bài là 50 phút, đây là hình thức đề giống với đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học những năm gần đây, và các em cần làm quen ngay từ bây giờ, THI247.com đã cung cấp đáp án để các em dễ dàng tra khảo.

Trích dẫn đề khảo sát Hóa học 12 đầu năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Cho m gam Fe vào bình đựng dung dịch H2SO4 và HNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp H2SO4 dư vào bình, thu được 0,448 lít NO và dung dịch Y. Trong cả 2 trường hợp đều có NO là sản phẩm khử duy nhất ở kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu không tạo sản phẩm khử N+5. Các phản ứng đều hoàn toàn. Giá trị m là?
+ Một hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Lấy m gam X rồi thêm vào đó 75 ml dung dịch NaOH 0,2M, sau đó phải dùng hết 25 ml dung dịch HCl 0,2M để trung hòa kiềm dư, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y đến khối lượng không đổi, thu được 1,0425 gam muối khan. Phần trăm số mol của axit có khối lượng phân tử bé hơn trong hỗn hợp trên là?
+ Cấu tạo hoá học là?
A. Thứ tự liên kết và đặc điểm liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
B. Các loại liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
C. Bản chất liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
D. Số lượng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
Tải tài liệu