Đề tập huấn thi THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học sở GD&ĐT Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề tập huấn thi THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học sở GD&ĐT Bắc Ninh, đề được biên soạn nhằm tạo ra một kỳ thi THPT Quốc gia môn Sinh học thử nghiệm để các em học sinh khối 12 được làm quen với quy chế thi, nắm được cấu trúc đề, được cọ sát nâng cao năng lực môn Sinh học, từ đó các em sẽ có bước chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức lẫn tâm lý để bước vào kỳ thi chính thức Trung học Phổ thông Quốc gia môn Sinh học năm học 2018 – 2019.

Đề tập huấn thi THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học sở GD&ĐT Bắc Ninh có mã đề 221, đề thuộc bài thi Khoa học Tự nhiên (KHTN), đề được biên soạn tương tự cấu trúc đề tham khảo THPTQG môn Sinh học năm học 2018 – 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đề gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài thi trong 50 phút.

Trích dẫn đề tập huấn thi THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Bằng chứng nào sau đây không được xem là bằng chứng sinh học phân tử?
A. Các cơ thể sống đều được cấu tạo bởi tế bào.
B. Mã di truyền của các loài sinh vật đều có đặc điểm giống nhau.
C. ADN của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.
D. Prôtêin của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.
+ Khi nói về đột biến cấu trúc NST, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?.
(1) Đột biến chuyển đoạn giữa hai NST tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.
(2) Đột biến đảo đoạn và chuyển đoạn trong một NST chỉ làm thay đổi trật tự sắp xếp các gen trên NST, không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trong nhóm gen liên kết.
(3) Đột biến chuyển đoạn chỉ xảy ra trong một NST hoặc giữa hai NST không tương đồng.
(4) Chuyển đoạn giữa hai NST không tương đồng làm thay đổi hình thái của NST.
+ Phân tích vật chất di truyền của 4 chủng vi sinh vật gây bệnh thì thu được kết quả như sau: Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Vật chất di truyền của chủng số 4 là ADN mạch đơn. B. Vật chất di truyền của chủng số 2 là ADN mạch đơn.
C. Vật chất di truyền của chủng số 3 là ARN mạch kép. D. Vật chất di truyền của chúng số 1 là ADN mạch kép.