Đề thi chọn HSG Địa lý 12 THPT năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Hà Nội

Đề thi chọn HSG Địa lý 12 THPT năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Hà Nội được biên soạn theo hình thức tự luận, đề gồm 1 trang với 5 câu hỏi, học sinh làm bài trong thời gian 180 phút, kỳ thi được tổ chức ngày 14/9/2018.

Trích dẫn đề thi chọn học sinh giỏi Địa lý 12 THPT năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Hà Nội:
+ Vào những thời điểm nào trong năm, tại Hà Nội (21°02’B) có hiện tượng ngày dài bằng đêm, ngày dài hơn đêm và ngày ngắn hơn đêm? Giải thích?
+ Tính tỉ lệ dân thành thị của nước ta giai đoạn 1960 – 2007. Nhận xét về sự thay đổi số dân và tỉ lệ dân thành thị của nước ta trong thời gian trên.
+ Chứng minh lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời.
Tải tài liệu