Đề thi HSG Địa lý 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

Trong giai đoạn vừa kết thúc học kỳ 1, chuẩn bị bước vào học kỳ 2, trường THPT Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Địa lý 12, với mục đích tuyển chọn được những em học sinh ưu tú môn Địa lý 12, để làm tấm gương học tập cho các em học sinh khác noi theo, các em học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi học sinh giỏi Địa lý 12 lần này sẽ được tuyên dương, khen thưởng, và được đưa vào đội tuyển học sinh giỏi Địa lý 12 của trường để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, phát huy hơn nữa những tiềm năng của các em, tạo điều kiện để các em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi Địa lý 12 cấp tỉnh, cấp Quốc gia.

Đề thi HSG Địa lý 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh có mã đề 132, đề gồm 10 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 70 câu hỏi – đây là một điểm mới vì từ trước đến nay, đề thi HSG môn Địa lý 12 thường được biên soạn theo hình thức tự luận, điều này giúp các em thuận lợi trong việc kết hợp ôn tập kỳ thi HSG Địa lý 12 và kỳ thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm học 2018 – 2019, thời gian làm bài thi Địa lý là 90 phút, đề thi có đáp án các mã đề.

Trích dẫn đề thi HSG Địa lý 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh:
+ Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về chế độ mưa của Huế và TP. Hồ Chí Minh?
A. Lượng mưa của tháng mưa lớn nhất ở Huế gấp hai lần TP. Hồ Chí Minh.
B. Tháng có mưa lớn nhất ở Huế là tháng X, ở TP. Hồ Chí Minh tháng IX.
C. Mùa mưa ở Huế từ tháng VIII – I , ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng V – XI.
D. Tháng có mưa nhỏ nhất ở Huế là tháng III, ở TP. Hồ Chí Minh tháng II.
+ Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với diện tích và dân số của một số nước Đông Nam Á năm 2015?
A. Dân số của In-đô-nê-xi-a đông nhất, Thái Lan đứng hàng thứ ba.
B. Diện tích của In-đô-nê-xi-a lớn nhất, Ma-lai-xi-a nhỏ nhất.
C. Tỉ lệ dân thành thị của Ma-lai-xi-a cao nhất, Việt Nam nhỏ nhất.
D. Mật độ dân số của Việt Nam cao nhất, In-đô-nê-xi-a là nhỏ nhất.
+ Nhận xét đúng nhất về khu vực Mỹ La Tinh là?
A. nền kinh tế của hầu hết các nước vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống người dân ít được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo rất lớn.
B. nền kinh tế của hầu hết các nước vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống người dân ít được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo còn ít.
C. nền kinh tế của một số nước còn phụ thuộc vào bên ngoài, đời sống người dân ít được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo rất lớn.
D. nền kinh tế một số nước vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống người dân được cải thiện nhiều, chênh lệch giàu nghèo giảm mạnh.
Tải tài liệu