Đề thi giữa HK2 Địa lý 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi giữa HK2 Địa lý 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị.

+ Tại sao ở nhiều nước đang phát triển, ngành công nghiệp thực phẩm thường đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu và giá trị sản xuất công nghiệp?
+ Trình bày đặc điểm của sản xuất công nghiệp. Nêu các cách phân loại ngành công nghiệp phổ biến.
+ Trình bày vai trò, trữ lượng, sản lượng và phân bố của ngành công nghiệp khai thác than.

[ads]


Tải tài liệu