Đề thi giữa kỳ 2 Địa lí 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi giữa kỳ 2 Địa lí 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương.

+ Các ngành công nghiệp phân bố chủ yếu ở các nước phát triển là.
+ Ngành công nghiệp có vai trò đáp ứng đời sống văn hóa, văn minh của con người là?
+ Sự khác nhau cơ bản giữa hình thức điểm công nghiệp với các hình thức khác là.

[ads]


Tải tài liệu