Đề thi HK1 Lịch sử 11 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

Vừa qua, trường THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên đã tổ chức kỳ thi học kỳ 1 môn Lịch sử 11 năm học 2018 – 2019 để kiểm tra một cách toàn diện các nội dung kiến thức Lịch sử 11 mà học sinh đã được học trong kỳ học vừa qua, để làm tiền đề cho việc đánh giá kết quả và xếp loại học lực.

Đề thi HK1 Lịch sử 11 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên mã đề 123 gồm 2 trang, đề được biên soạn theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận với tỉ lệ điểm 6:4, phần trắc nghiệm gồm 18 câu, phần tự luận gồm 2 câu, tổng thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giám thị coi thi phát đề), đề thi có đáp án phần trắc nghiệm và hướng dẫn giải phần tự luận.

Theo THI247.com đánh giá, đây là một đề thi với cấu trúc chuẩn, độ khó tương đối, rất phù hợp cho đối tượng học sinh lớp 11 khối THPT ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 Lịch sử 11 ở trường.

Trích dẫn đề thi HK1 Lịch sử 11 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên:
+ Nội dung nào sau đây không phải của Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô?
A. Thay chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực cố định.
B. Nhà nước nắm các mạch máu kinh tế.
C. Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp.
D. Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng.
+ Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918 như thế nào?
A. Đứng ngoài cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. B. Đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc.
C. Tham chiến một cách có điều kiện. D. Tham gia cuộc chiến tranh khi thấy lợi nhuận.
+ Điều không mong muốn của các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) là?
A. chiến tranh đã gây ra hậu quả nặng nề cho nhân loại.
B. nhiều loại vũ khí,phương tiện chiến tranh mới được sử dụng
C. Mĩ tham chiến và trở thành nước đứng đầu phe Hiệp ước.
D. Cách mạng tháng Mười Nga thành công, nước Nga Xô Viết ra đời.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan