Đề thi HK1 Vật lí 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi HK1 Vật lí 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh cùng với bảng đáp án chi tiết, nhằm giúp các bạn tham khảo, thử sức, để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1 môn Vật lí lớp 10 sắp tới.

Trích dẫn đề thi HK1 Vật lí 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh:
+ Một vật chuyển động có đồ thị vận tốc thời gian như hình vẽ. Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Vật chuyển động thẳng chậm dần đều.
B. Vật chuyển động thẳng nhanh đần đều.
C. Vật chuyển động thẳng đều.
D. Vật chuyển động tròn đều.
+ Quả cầu I có khối lượng gấp đôi quả cầu II. Cùng một lúc tại độ cao h, quả cầu I được thả rơi còn quả cầu II được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản không khí. Chọn phát biểu đúng?
A. Quả cầu I chạm đất trước.
B. Cả hai quả cầu I và II chạm đất cùng một lúc.
C. Quả cầu II chạm đất trước, khi nó được ném với vận tốc đủ lớn.
D. Quả cầu II chạm đất trước.
+ Chọn phát biểu đúng? Chuyển động cơ là:
A. Sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian.
B. Sự thay đổi chiều của vật này so với vật khác theo thời gian.
C. Sự thay đổi hướng của vật này so với vật khác theo thời gian.
D. Sự thay đổi phương của vật này so với vật khác theo thời gian.

[ads]


Tải tài liệu