Đề thi HK2 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Theo phân phối chương trình chuẩn môn Hóa học 12, ngày 16 tháng 04 năm 2019, thầy và trò trường THPT Lý Thái Tổ (Nguyễn Văn Trỗi, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) đã tổ chức kỳ thi kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Hóa học lớp 12 năm học 2018 – 2019, kỳ thi nhằm lấy điểm số (hệ số 3) để làm cơ sở cho việc xếp loại học lực môn Hóa học 12, kỳ thi cũng đánh dấu kết thúc chương trình Hóa học 12, qua đó, các em sẽ có thể toàn tâm toàn ý tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm học 2018 – 2019 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Đề thi HK2 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh có mã đề 135, đề gồm 04 trang được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan, học sinh có 50 phút để làm bài thi học kỳ 2 Hóa học 12, đáp án các mã đề đã được THI247.com cung cấp bên dưới để các em thuận tiện tra khảo.

Trích dẫn đề thi HK2 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
+ Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), thu được 36,15 gam hỗn hợp X. Nghiền nhỏ, trộn đều và chia X thành hai phần. Cho phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc) và 5,6 gam chất rắn không tan. Hòa tan hết phần 2 trong 850 ml dung dịch HNO3 2M, thu được 3,36 lít khí NO (đktc) và dung dịch chỉ chứa m gam hỗn hợp muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
+ Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng quan sát được:
A. có kết tủa keo trắng rồi tan, sau đó lại có kết tủa. B. dung dịch trong suốt.
C. có kết tủa keo trắng, không thấy kết tủa tan. D. có kết tủa keo trắng tan dần đến hết.
+ Cho 100ml dung dịch NaOH 1,5M vào 100ml dung dịch AlCl3 2M, thu được kết tủa, đem nung kết tủa đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị m là?