Đề thi HK2 Vật lý 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Như vậy, các em học sinh khối lớp 10 của trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành nội dung chương trình Vật lý 10. Và theo đúng như kế hoạch trong phân phối chương trình Vật lý 10 đã đề ra, vừa qua, thầy và trò trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Vật lý 10 năm học 2018 – 2019.

Đề thi HK2 Vật lý 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh được biên soạn theo dạng đề tự luận, đề gồm 1 trang với 3 câu, học sinh có 45 phút để làm bài thi học kỳ 2 Vật lý 10. THI247.com đã cung cấp nội dung và lời giải đề thi HK2 Vật lý 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh để các em thuận tiện tham khảo.

Trích dẫn đề thi HK2 Vật lý 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Một ôtô có khối lượng 1 tấn đang chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang với tốc độ 36 km/h.
a. Tính động năng của ôtô.
b. Sau đó lái xe tắt máy và hãm phanh, ôtô chuyển động chậm dần đều và đi được quãng đường 20 m thì dừng lại. Tính độ lớn của lực hãm tác dụng vào ôtô khi đó.
+ Xét một lượng khí lí tưởng có trong một bình kín bằng sắt có nhiệt độ 270C và áp suất 1,5 atm. Nung nóng bình tới nhiệt độ 590C. Coi thể tích của bình là không đổi.
a. Tính độ tăng của áp suất khí trong bình sau khi nung nóng.
b. Vẽ đồ thị thể hiện quá trình nung nóng trong hệ tọa độ OpT.
+ Một vật có khối lượng m = 80 g được ném lên theo phương thẳng đứng từ mặt đất với tốc độ ban đầu là 10 m/s. Chọn mốc thế năng tại mặt đất, lấy g = 10 m/s2.
1. Bỏ qua lực cản của không khí.
a. Xác định cơ năng của vật tại vị trí ném.
b. Xác định độ cao, độ lớn vận tốc của vật khi vật có động năng bằng hai lần thế năng.
c. Khi vật chạm đất, do đất mềm nên vật lún sâu vào trong đất được 3 cm thì dừng lại. Xác định độ lớn lực cản trung bình của đất tác dụng vào vật.
2. Giả sử lực cản của không khí tác dụng vào vật là 0,2 N. Xác định độ lớn vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất.

[ads]


Tải tài liệu