Đề thi học kỳ 2 Vật lý 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến thầy, cô và các em đề thi học kỳ 2 Vật lý 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh, đề thi nhằm đánh giá lại toàn diện kiến thức Vật lý 10 mà các em tiếp thu được trong suốt giai đoạn học kỳ 2 vừa qua, từ đó làm tiền đề cho việc đánh giá và xếp loại học lực môn Vật lý 10, đề thi có mã đề 101 gồm 4 trang với 40 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, học sinh có 50 phút để làm bài, đề thi có đáp án toàn bộ các mã đề.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Vật lý 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh:
+ Viên bi 1 có khối lượng m chuyển động với vận tốc 10m/s đến va chạm vào viên bi 2 đang đứng yên khối lượng 2m. Sau va chạm bi 2 chuyển động với vận tốc 7m/s và cùng hướng với hướng chuyển động của bi 1 trước va chạm. Biết chuyển động của hai viên bi trên cùng một đường thẳng. Độ lớn vận tốc của viên bi 1 sau va chạm là bao nhiêu? Và nó chuyển động cùng chiều hay trái chiều với chính nó trước va chạm?
+ Chọn câu phát biểu sai:
A. Động lượng là đại lượng vectơ.
B. Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì khối lượng luôn luôn dương.
C. Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dương.
D. Động lượng luôn được tính bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.
+ Chọn câu sai:
A. Công của lực cản âm vì 90 độ < α < 180 độ.
B. Vật dịch chuyển theo phương nằm ngang thì công của trọng lực bằng không.
C. Vật dịch chuyển trên mặt phẳng nghiêng công của trọng lực cũng bằng không.
D. Công của lực phát động dương vì 90 độ > α > 0 độ.
Tải tài liệu