Đề thi HK2 Vật lý 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Như vậy, các em học sinh khối lớp 11 của trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành nội dung chương trình Vật lý 11. Và theo đúng như kế hoạch trong phân phối chương trình Vật lý 11 đã đề ra, vừa qua, thầy và trò trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Vật lý 11 năm học 2018 – 2019.

Đề thi HK2 Vật lý 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh được biên soạn theo dạng đề tự luận, đề gồm 1 trang với 5 câu, học sinh có 45 phút để làm bài thi học kỳ 2 Vật lý 11. THI247.com đã cung cấp nội dung và lời giải đề thi HK2 Vật lý 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh để các em thuận tiện tham khảo.

Trích dẫn đề thi HK2 Vật lý 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Một ống dây hình trụ có chiều dài l = 50cm, tiết diện S = 10cm2 gồm 1000 vòng dây. Biết lõi của ống dây là không khí.
a. Xác định độ tự cảm của ống dây.
b. Cho dòng điện chạy qua ống dây, dòng điện tăng đều từ 0 đến 5A trong thời gian 0,01s. Xác định độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây.
+ Vật sáng AB cao 2cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 40cm, cách thấu kính một khoảng 50cm.
a. Xác định vị trí, tính chất, độ lớn ảnh A’B’ của AB qua thấu kính.
b. Để thấu kính cố định, phải tịnh tiến AB dọc theo trục chính như thế nào để ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là ảnh thật, nhỏ hơn AB và cách AB một khoảng 180cm.
+ Một người có thể thấy rõ các vật cách mắt từ 12cm đến 50cm.
a. Hỏi mắt bị tật gì?
b. Tính độ tụ kính cần đeo để người này có thể nhìn rõ các vật ở vô cực mà không phải điều tiết. Coi kính đeo sát mắt.
c. Khi đeo kính này, mắt có thể nhìn rõ vật ở gần nhất cách mắt bao nhiêu?

[ads]


Tải tài liệu