Đề thi học kì 2 Lịch sử 11 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Nhằm mục đích đánh giá tổng kết nội dung chương trình Lịch sử 11, lấy điểm hệ số 3 để làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại học lực môn Lịch sử 11, trường THPT Đoàn Thượng (xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) tổ chức kì thi kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 11 năm học 2018 – 2019.

THI247.com giới thiệu sơ lược đề thi học kì 2 Lịch sử 11 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương: số trang: 4, hình thức: tự luận, số câu: 5, thời gian làm bài: 45 phút, đáp án/lời giải chi tiết: có.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Lịch sử 11 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) giữa Pháp và triều đình Nguyễn được kí kết trong hoàn cảnh nào?
A. Giặc Pháp chiếm đại đồn Chí Hòa và đánh chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì một cách nhanh chóng.
B. Phong trào kháng chiến của nhân dân ta đang gặp khó khăn.
C. Phong trào kháng chiến của nhân dân ta dâng cao, khiến quân Pháp vô cùng bối rối.
D. Triều đình bị tổn thất nặng nề, sợ hãi trước sức mạnh của quân Pháp.
+ Tôn chỉ hoạt động của Việt Nam Quang phục hội là:
A. đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam.
B. tiến hành cải cách nâng cao dân trí, dân quyền.
C. tiến hành cải cách toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội.
D. đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam.
+ Từ nguyên nhân trực tiếp nào dưới đây dẫn đến bùng nổ chiến tranh thế giới thứ II (1939 -1945)?
A. Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933.
B. So sánh tương quan lực lượng trong thế giới tư bản thay đổi.
C. Trật tự Vecxai – Oasinhton không còn phù hợp.
D. Sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị giữa các nước tư bản.

[ads]


Tải tài liệu