Đề thi học kì 2 Lịch sử 11 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi học kì 2 Lịch sử 11 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, nhằm giúp các bạn có tư liệu tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 Lịch sử 11 sắp tới.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Lịch sử 11 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc:
+ Nguyên nhân nào dẫn đến những chuyển biến về xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX? Trình bày sự xuất hiện của giai cấp công nhân và tầng lớp tư sản.
+ Đến giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam:
A. bắt đầu suy yếu, khủng hoảng. B. đang trong quá trình hình thành.
C. khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng. D. đang trên đà phát triển mạnh mẽ.
+ Trình bày kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945). Nêu ý kiến của em về việc bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay.

[ads]


Tải tài liệu