Đề thi học kì 2 Sinh học 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi kiểm tra chất lượng cuối năm môn Sinh học 12, các bạn cần tham khảo và thử sức với những đề thi HK2 Sinh học 12 chất lượng nhất.

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề thi học kì 2 Sinh học 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Sinh học 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật?
I. Kích thước của quần thể không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.
II. Sự phân bố cá thể có ảnh hưởng tới khả năng khai thác nguồn sống trong môi trường.
III. Mật độ cá thể của mỗi quần thể là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích.
IV. Khi kích thước quần thể đạt mức tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất.
+ Xét chuỗi thức ăn có 5 mắt xích dinh dưỡng: Cỏ → sâu → nhái → rắn → Diều hâu. Giả sử trong môi trường có chất độc DDT ở nồng độ thấp. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Có 5 loài thuộc sinh vật tiêu thụ.
B. Tổng sinh khối của sâu, nhái, rắn, diều hâu luôn lớn hơn tổng sinh khối của cỏ.
C. Diều hâu sẽ bị nhiễm độ DDT với nồng độ cao nhất.
D. Nếu loài sâu bị giảm số lượng thì loài rắn sẽ tăng số lượng.
+ Khi nói về quần xã sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
(1) Trong quần xã sinh vật, một loài sinh vật có thể tham gia đồng thời vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.
(2) Các sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau đồng thời tác động qua lại với môi trường.
(3) Mức độ đa dạng của quần xã được thể hiện qua số lượng các loài và số lượng cá thể của mỗi loài.
(4) Phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài.
Tải tài liệu