Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn Tiếng Anh của học sinh lớp 10 trong học kì vừa qua, sở Giáo dục và Đào tạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các trường THPT trực thuộc tổ chức kì thi kiểm tra định kì học kì 2 môn Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019.

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bắc Ninh gồm 5 phần: nghe, ngữ pháp, viết, đọc, nói, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Write complete sentences, using the given words and phrases. Change word forms and add more words if necessary. Do not change the word order.
1. I have a friend who lives in Australia.
2. The head teacher encouraged me to apply for overseas scholarships.
3. The supervisor accused these boys of cheating on the exam.
+ Listen to the tapeand fill the blank with NO MORE THAN TWO WORDS OR NUMBERS from the recording. You will listen to the recording twice.
+ There are four questions in this part. For each question, choose the correct answer A, B or C. You will listen to the recording twice.