Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Nhằm mục đích đánh giá tổng kết nội dung chương trình Tiếng Anh 11, lấy điểm hệ số 3 để làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại học lực môn Tiếng Anh 11, trường THPT Đoàn Thượng (xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) tổ chức kì thi kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh 11 năm học 2018 – 2019.

THI247.com giới thiệu sơ lược đề thi học kì 2 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương: số trang: 3, hình thức: trắc nghiệm + tự luận, số câu: 32 + 1, thời gian làm bài: 45 phút, đáp án/lời giải chi tiết: không.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Which sentence is NOT correct?
A. Most Americans like traveling.
B. Most American people travel abroad every year.
C. It is difficult to obtain a passport in the USA.
+ 1965 : joined Vietnam People’s Air Force. April, 1979 : was selected as part of the sixth international crew for the Inter cosmos programme. July 23th, 1980 : was lifted off into space on board Soyuz 37. July 31, 1980: completed 142 orbits, return to Earth after being in space for 7 days, 20 hours and 20 minutes.
+ Vietnamese people are very proud of Ha long Bay, which is one of the world’s.
A. historical places. B. landscapes. C. wonders. D. views.

[ads]


Tải tài liệu