Đề thi học kì 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Nhằm mục đích đánh giá tổng kết nội dung chương trình Toán 11, lấy điểm hệ số 3 để làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại học lực môn Toán 11, trường THPT Đoàn Thượng (xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) tổ chức kì thi kiểm tra học kì 2 môn Toán 11 năm học 2018 – 2019.

THI247.com giới thiệu sơ lược đề thi học kì 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương: số trang: 7, hình thức: trắc nghiệm, số câu: 50, thời gian làm bài: 90 phút, đáp án/lời giải chi tiết: có.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Cho tứ diện ABCD, gọi I, J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và ABD. Khẳng định nào sau đây là sai?
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có các cạnh bên vuông góc với các mặt đáy.
B. Hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật được gọi là hình hộp chữ nhật.
C. Hình hộp có các cạnh bằng nhau gọi là hình lập phương.
D. Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều được gọi là hình lăng trụ đều.
+ Xét phương trình sau trên tập số thực x^2019 + x = a (1). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây.
A. Phương trình (1) chỉ có nghiệm khi a > 0. B. Phương trình (1) chỉ có nghiệm khi a < 0.
C. Phương trình (1) vô nghiệm khi a ≥ 0. D. Phương trình (1) có nghiệm ∀a ∈ R.

[ads]


Tải tài liệu