Đề thi học kỳ 1 GDCD 11 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Quảng Nam

Nhằm hỗ trợ các em học sinh khối 11 trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 GDCD 11, THI247.com giới thiệu đến các em nội dung đề thi học kỳ 1 GDCD 11 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Quảng Nam, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 15 câu, chiếm 5 điểm, phần tự luận gồm 2 câu, chiếm 5 điểm, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 GDCD 11 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Quảng Nam:
+ Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là?
A. công cụ lao động, sức lao động, thời gian lao động.
B. đối tượng lao động, phương tiện lao động, công cụ lao động.
C. thời gian lao động, sức lao động, đối tượng lao động.
D. tư liệu lao động, sức lao động, đối tượng lao động.
+ Được Nhà nước cử đi du học ở Úc, sau khi hoàn thành khóa học, em muốn về Việt Nam để làm việc nhưng bố mẹ phản đối vì cho rằng ở nước ngoài làm việc sẽ nhiều tiền hơn. Để thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với đất nước, em lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Thuyết phục bố mẹ để về Việt Nam làm việc.
B. Phản đối bố mẹ vì quan điểm sai lầm.
C. Không liên lạc với bố mẹ bí mật về Việt Nam.
D. Nghe theo lời bố mẹ, ở lại Úc để làm việc.
+ Để nâng cao năng suất thu hoạch lúa, anh X đã đầu tư mua máy gặt đập liên hoàn. Việc làm của anh X thể hiện nội dung nào sau đây để phát triển lực lượng sản xuất?
A. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn.
B. Phát triển mạnh mẽ nhân lực.
C. Phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.
D. Áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật.
Tải tài liệu