Đề thi KSCL lần 3 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Với mục đích kiểm tra đánh giá chất lượng học tập thường xuyên môn Toán của học sinh lớp 10, trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng lần thứ 3 môn Toán 10 năm học 2018 – 2019, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Đề thi KSCL lần 3 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc có mã đề 132, đề thi gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm Toán, bao quát toàn bộ nội dung chương trình Toán lớp 10, thời gian học sinh làm bài khảo sát là 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi KSCL lần 3 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: x – 2y + 1 = 0 và điểm M(2;3). Gọi H(a;b) là hình chiếu của điểm M trên đường thẳng d, khi đó tổng 2a + b bằng?
+ Cho đường tròn tâm O bán kính R và một điểm M thỏa mãn MO = 3R. Một đường kính AB thay đổi trên đường tròn. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = MA + MB.
+ Cho tam giác ABC thỏa mãn 2sinAsinB(1 – cosC) = 1, khi đó tam giác ABC có dạng đặc biệt nào?
A. Tam giác có góc góc C = 60. B. Tam giác vuông cân.
C. Tam giác đều. D. Tam giác tù.