Đề thi thử THPT 2021 môn Lịch sử lần 3 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2020 – 2021 môn Lịch sử lần 3 trường THPT Đồng Đậu, tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Quốc gia nào đã phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ sau chiến tranh thế giới II vào năm 1949?
+ Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (tháng 7-1936) chủ trương thành lập mặt trận.
+ Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mĩ đã đạt được kết quả nào dưới đây?

[ads]


Tải tài liệu