Đề KSCL Lịch sử THPTQG 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề KSCL Lịch sử THPTQG 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc, nhằm giúp các bạn tự kiểm tra kiến thức Lịch sử trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2019 – 2020.

Đề KSCL Lịch sử THPTQG 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc mã đề 301 có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Lịch sử THPTQG 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc:
+ Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ta trong hoàn cảnh lịch sử nào dưới đây?
A. Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng đặt ra. B. Thế giới phân chia thành hai phe – xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.
C. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, các nước thắng trận cần phân chia quyền lợi. D. Nhân loại đứng trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh thế giới.
+ Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt?
A. Hòa bình thế giới được củng cố nhưng ở nhiều khu vực lại không ổn định. B. Các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển kinh tế. C. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty độc quyền xuyên quốc gia. D. Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng đa cực.
+ Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) của nhân dân ta là?
A. Truyền thống yêu nước của dân tộc. B. Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng. C. Sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân tiến bộ trên thế giới. D. Ta có hậu phương vững chắc về mọi mặt.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan