Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh trường Thị xã Quảng Trị lần 1

Chỉ còn đúng một tháng nữa, các em học sinh khối 12 sẽ bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đây là thời điểm để các em kiểm chứng lại các kiến thức Tiếng Anh 10, 11 và 12 đã ôn luyện trong thời gian qua.

Và để giúp các em đánh giá một cách chính xác và khách quan kiến thức Tiếng Anh của bản thân, vừa qua, trường THPT Thị xã Quảng Trị đã tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2019 lần thứ nhất.

THI247.com giới thiệu đến các em đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh trường Thị xã Quảng Trị lần 1, đề thi gồm 06 trang với mã đề 135, cấu trúc đề tương tự với đề tham khảo THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố (từ tháng 12 năm 2018), đề thi thử THPT QG 2019 môn Tiếng Anh có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh trường Thị xã Quảng Trị lần 1:
+ What is the difference between the approaches of Socrates and Aristotle?
A. Aristotle felt the need for repetition to develop good habits in students; Socrates felt that students need to be constantly questioned.
B. Aristotle felt the need for rote-learning; Socrates emphasized on dialogic learning.
C. There was no difference.
D. Aristotle emphasized on the importance of paying attention to human nature; Socrates emphasized upon science.
+ Nam defeated the former champion in three sets. He finally won the inter-school table tennis championship.
A. Having defeated the former champion in the inter-school table tennis, Nam did not hold the title of champion.
B. Although Nam defeated the former champion in three sets, he did not win the title of inter-school table tennis champion.
C. Having defeated the former champion in three sets, Nam won the inter-school table tennis championship.
D. Being defeated by the former champion, Nam lost the chance to play the final game of inter-school table tennis champion.