Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Ngữ Văn cụm liên trường THPT tỉnh Quảng Nam

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Ngữ Văn cụm liên trường THPT tỉnh Quảng Nam.

Câu 1. (0,75 điểm) Xác định thể thơ của văn bản. Câu 2. (0,75 điểm) Câu thơ nào thể hiện rõ phương ngữ của người miền Trung ? Câu 3. (1,0 điểm) Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong đoạn thơ: anh đi vào mơ vào thực vào buổi chiều chẳng có ai để nhớ mưa bủa vây bốn phía mưa như nước mắt đàn ông rơi lì lợm… Câu 4. (0,5 điểm) Nhận xét những suy ngẫm của tác giả về bão được thể hiện trong văn bản.

[ads]