Đề thi thử THPTQG 2019 Sinh học hội 8 trường chuyên lần 2

Sau những thành công ghi nhận được từ lần thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 lần thứ nhất, vừa qua, tổ Sinh học cụm 8 trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục phối hợp tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học lần thứ hai dành cho học sinh khối 12.

Vì chất lượng học sinh ở mức cao, do đó đề thi thử THPTQG 2019 Sinh học hội 8 trường chuyên lần 2 chủ yếu tập trung vào các dạng câu khó. Tuy nhiên các em học sinh trường khác vẫn có thể sử dụng đề thi Sinh học này để tham khảo rất tốt, nhất là những em có mong muốn chinh phục điểm 8 – 9 – 10 trong đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 sắp tới.

Trích dẫn đề thi thử THPTQG 2019 Sinh học hội 8 trường chuyên lần 2:
+ Cho các ví dụ:
I. Tinh trùng của vịt trời vị chết trong cơ quan sinh dục của vịt nhà do không phù hợp môi trường.
II. Cây thuộc loài này thường không thụ phấn được cho cây thuộc loài khác.
III. Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo ra hợp tử nhưng hợp tử không phát triển.
IV. Do chênh lệch về thời kì ra hoa nên một số quần thể thực vật ở bãi bồi sông Vonga không giao phấn với các quần thể thực vật ở phía bờ sông.
V. Cừu có thể giao phối với dê, có thể thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay.
Có bao nhiêu ví dụ là nói về cơ chế cách li trước hợp tử?
+ Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là 2n = 6. Xét 3 cặp gen A, a; B, b; D, D nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện các trạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể và các thể này đều có sức sống và khả năng sinh sản. Cho biết không xảy ra các dạng đột biến khác. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ở loài này, các cây mang kiểu hình lặn về 1 trong 3 tính trạng có tối đa 18 loại kiểu gen.
B. Ở loài này, các thể ba có tối đa 36 loại kiểu gen.
C. Ở loài này có tối đa 45 loại kiểu gen.
D. Ở loài này, các cây mang kiểu hình trội về cả ba tính trạng có tối đa 25 loại kiểu gen.
+ Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.
B. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.
C. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở F1 có 84% số cá thể mang alen A.
D. Nếu chỉ chịu tác động của di – nhập gen thì có thể sẽ làm tăng tần số alen A.

[ads]


Tải tài liệu