Đề thi thử THPTQG 2021 môn Sinh học lần 3 trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án + lời giải chi tiết đề thi thử THPTQG 2021 môn Sinh học lần 3 trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa.

+ Phép lai hai cặp tính trạng phân ly độc lập, F1 thu được cặp tính trạng thứ nhất có tỷ lệ kiểu hình là 3 : 1, cặp tính trạng thứ hai là 1 : 2 : 1, thì tỷ lệ phân ly kiểu hình chung của F1 là.
+ Sử dụng phương pháp nào sau đây có thể tạo ra giống mới mang đặc điểm của hai loài mà bằng cách tạo giống thông thường không thể tạo ra được?
+ Một “không gian sinh thái” mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gọi là.

[ads]


Tải tài liệu