Đề thi thử THPTQG lần 1 môn Vật lý năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 biết được cấu trúc đề thi THPTQG môn Vật lý, để các em sớm lên kế hoạch ôn tập đúng đắn, THI247.com giới thiệu đến các em đề thi thử THPTQG lần 1 môn Vật lý năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh mã đề 132, đề gồm 4 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm hoàn toàn với 40 câu hỏi và bài tập, yêu cầu học sinh làm bài trong 50 phút, kỳ thi được diễn ra ngày 01 tháng 11 năm 2018, đề thi có đáp án đầy đủ các mã đề.

Trích dẫn đề thi thử THPTQG lần 1 môn Vật lý năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
+ Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.
B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.
C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.
D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.
+ Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn dao động trong không khí là:
A. do trọng lực tác dụng lên vật. B. do lực căng của dây treo.
C. do lực cản của môi trường. D. do dây treo có khối lượng đáng kể.
+ Một nguồn âm đẳng hướng phát ra từ O với công suất P. Gọi M và N là hai điểm nằm trên cùng một phương truyền và ở cùng một phía so với O. Mức cường độ âm tại M là 40 dB, tại N là 20 dB. Coi môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại điểm N khi thay nguồn âm tại O bằng nguồn âm có công suất 2P đặt tại M là?
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan