Đề thi thử THPT QG 2019 Vật lí lần 2 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Theo đúng như kế hoạch nhà trường đề ra, ngày 28 tháng 03 năm 2019, trường THPT Lý Thái Tổ (Nguyễn Văn Trỗi, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) đã tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia năm 2019 môn Vật lí lần thứ hai, kỳ thi nằm trong kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12 của nhà trường hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2019 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Đề thi thử THPT QG 2019 Vật lí lần 2 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh có cấu trúc và độ khó tương đương với đề minh họa THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, để có thể hoàn thành tốt đề thi này, học sinh cần nắm vững toàn bộ kiến thức Vật lí 12 đã được học, đồng thời ôn tập lại một số kiến thức trọng tâm Vật lí 10 và Vật lí 11 (học sinh có thể tham khảo cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm học 2018 – 2019 để biết được các nội dung cần ôn tập), đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử THPT QG 2019 Vật lí lần 2 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
+ Một vật dao động điều hòa trên với biên độ A. Cách làm nào sau đây làm tăng biên độ?
A. Giảm cơ năng dao động. B. Chọn gốc tọa độ mới.
C. Tăng cơ năng dao động. D. Chọn lại gốc thời gian.
+ Nhận định nào sau đây không đúng về độ tụ và tiêu cự của thấu kính hội tụ?
A. Tiêu cự của thấu kính hội tụ có giá trị dương.
B. Đơn vị của độ tụ là đi ốp (dp).
C. Độ tụ của thấu kính đặc trưng cho khả năng hôi tụ ánh sáng mạnh hay yếu.
D. Tiêu cự của thấu kính càng lớn thì độ tụ của kính càng lớn.
+ Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5m. Ánh sáng chiếu đến hai khe gồm hai ánh sáng đơn sắc trong vùng ánh sáng khả kiến có bước sóng λ1 và λ2 = λ1 + 0,1μm. Khoảng cách gần nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm là 7,5mm. Bước sóng λ1 có giá trị là?
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan