Đề thi thử Tiếng Anh THPTQG 2019 lần 1 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

Ngày 24 tháng 2 năm 2019 (4 tháng trước kỳ thi chính thức THPTQG 2019 môn Tiếng Anh), trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương) tổ chức kỳ thi thử Trung học Phổ thông Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 lần thứ nhất, kỳ thi là dịp để nhà trường phổ biến các nội dung quan trọng liên quan đến kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh: quy chế thi, cấu trúc đề thi Tiếng Anh.

Đề thi thử Tiếng Anh THPTQG 2019 lần 1 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương có mã đề 001 gồm 4 trang với 50 câu trắc nghiệm khách quan môn Tiếng Anh 10 – 11 – 12, thời gian làm bài thi thử Tiếng Anh là 60 phút, theo đánh giá của THI247.com, đề có cấu trúc giống và độ khó tương đương với đề tham khảo THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, đề thi có đáp án đầy đủ các mã đề.

Trích dẫn đề thi thử Tiếng Anh THPTQG 2019 lần 1 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương:
+ According to the passage, the drilling of the glacier in eastern Antarctica was important because it.
A. allowed scientists to experiment with new drilling techniques.
B. permitted the study of surface temperatures in an ice-covered region of the Earth.
C. provided insight about climate conditions in earlier periods.
D. confirmed earlier findings about how glaciers are formed.
+ I ate the soup. After that, I remembered that I had forgotten to give my little sister some of it.
A. It was not until I ate the soup did I remember that I had forgotten to give my little sister some of it.
B. As soon as I remembered that I had forgotten to give my little sister some of soup I ate it.
C. Only after eating the soup did I remember that I had forgotten to give my little sister some of it.
D. Hardly had I forgotten to give my little sister some of it when I ate the soup.
+ I will leave a message for you with my secretary. It is possible that I will be out when you telephone.
A. As long as it might happen that I am out when you telephone, I will leave a message for you with my secretary.
B. I will leave a message for you with my secretary in case I am out when you telephone.
C. Unless you telephone when I am out, I will leave a message for you with my secretary.
D. Providing that I will leave a message for you with my secretary, I will be out when you telephone.