Đề thi thử THPTQG 2019 môn Tiếng Anh trường THPT Phú Bình – Thái Nguyên

Theo đúng như kế hoạch ôn tập Trung học Phổ thông Quốc gia năm học 2018 – 2019 mà nhà trường đã đề ra từ trước, thứ Bảy ngày 02 tháng 03 năm 2019, thầy và trò trường THPT Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh lần thứ nhất dành cho học sinh lớp 12, đây là kỳ thi không thể thiếu trước khi các em bước vào kỳ thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019. Thông qua kỳ thi thử này, các em sẽ được bước vào một kỳ thi hoàn toàn tương tự với kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh, qua đó các em sẽ được làm quen với cách thức tổ chức thi, biết được cấu trúc đề, các dạng bài Tiếng Anh và được rèn luyện, củng cố kiến thức môn Tiếng Anh … để từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất về kiến thức lẫn tâm lý để bước vào kỳ thi chính thức THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh.

Đề thi thử THPTQG 2019 môn Tiếng Anh trường THPT Phú Bình – Thái Nguyên được biên soạn dựa trên cấu trúc đề minh họa THPT Quốc gia môn Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề có mã đề 679, đề gồm 05 trang với 50 câu dạng trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài thi Tiếng Anh trong khoảng thời gian 60 phút (không kể thời gian giám thị coi thi phát đề), đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử THPTQG 2019 môn Tiếng Anh trường THPT Phú Bình – Thái Nguyên:
+ “Remember to pick me up at 6 o’clock tomorrow afternoon” she said.
A. She reminded me to remember to pick her up at 6 o’clock the next afternoon.
B. She told me to pick her up at 6 o’clock the next day afternoon.
C. She told me to remember to pick her up at 6 o’clock tomorrow afternoon.
D. She reminded me to pick her up at 6 o’clock the following afternoon.
+ Tom’s mother called him many times to wake him up, but it wasn’t necessary.
A. Tom’s mother mustn’t have called him many times to wake him up.
B. Tom’s mother needn’t have called him many times to wake him up.
C. Tom’s mother might not have called him many times to wake him up.
D. Tom’s mother couldn’t have called him many times to wake him up.
+ Which of the following is NOT mentioned in the passage?
A. The legal dispute that Mark faced started in 2006 and continued well into 2011.
B. Mark gas deliberately taken the ideas of creators of Harvard Connection.
C. Mark has been investigating in improving education in less developed areas of New York.
D. Some the creators of Harvard Connection used to be Mark’s fellow students.

XEM TRỰC TUYẾN