Đề thi thử TN THPT 2022 môn GDCD trường chuyên Hùng Vương – Gia Lai

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải đề thi thử TN THPT 2022 môn GDCD trường chuyên Hùng Vương – Gia Lai.

Câu 1: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng và A. thỏa hiệp trong lao động. B. cùng nhau có lợi. C. ưu tiên nam giới. D. tôn trọng lẫn nhau. Câu 2: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào thuộc loại vi phạm hành chính? A. Phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn chết người. B. Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt số tiền lớn của nhà nước. C. Học sinh nghỉ học quá 45 buổi trong một năm học. D. Buôn bán hàng hóa lấn chiếm lề đường. Câu 3: Nội dung bình đẳng giữa các dân tộc về kinh tế thể hiện ở việc Nhà nước luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế đối với tất cả các vùng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào A. thuận lợi sinh sống. B. dân tộc thiểu số. C. sống ở trung tâm. D. kinh tế phát triển. Câu 4: Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng? A. Xem bói. B. Lên đồng nhập xác. C. Thờ cúng tổ tiên. D. Yểm bùa.
Câu 5: Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua A. trao đổi, mua – bán. B. tiêu dùng sản phẩm. C. tự cung, tự cấp. D. phân phối sản phẩm. Câu 6: Thi hành pháp luật là các cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ làm những gì mà pháp luật A. quy định phải làm. B. cho phép làm. C. bắt buộc phải làm. D. khuyến khích làm. Câu 7: Một trong số các quyền tự do cơ bản của công dân là A. quyền khiếu nại, tố cáo. B. quyền tham gia quản lí nhà nước. C. quyền bầu cử, ứng cử. D. quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Câu 8: Bạn T đạt giải nhất cuộc thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia môn tiếng Anh và được tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại Thương. Điều này thể hiện công dân đang được thực hiện quyền nào dưới đây? A. quyền ưu tiên. B. quyền phát triển. C. quyền sáng tạo. D. quyền hưởng thụ. Câu 9: Khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, tính từ ngày đăng kí kết hôn đến khi chấm dứt hôn nhân là thời kì A. li hôn. B. hôn nhân. C. hoà giải. D. li thân.
Câu 10: Trách nhiệm hành chính nào sau đây không đúng đối với người vi phạm? A. Phạt tù chung thân. B. Tịch thu phương tiện vi phạm. C. Khắc phục hậu quả. D. Cải chính thông tin. Câu 11: Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, sở thích và điều kiện của mình là nội dung quyền A. được phát triển của công dân. B. sáng tạo của công dân. C. học tập của công dân. D. tự do nghiên cứu của công dân. Câu 12: Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây? A. Trực tiếp. B. Phổ thông. C. Đại diện. D. Bình đẳng. Câu 13: Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất là A. sức lao động. B. đối tượng lao động. C. phương tiện lao động. D. tư liệu lao động. Câu 14: Quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực A. xã hội. B. văn hóa. C. kinh tế. D. chính trị. Câu 15: Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai thì có quyền A. yêu cầu Viện kiểm sát giải quyết. B. báo với Giám đốc Công an. C. trình bày với Chủ tịch xã. D. khởi kiện ra Tòa Hành chính.
Câu 16: Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật A. khuyến khích làm. B. cho phép làm. C. quy định không làm. D. bắt buộc làm. Câu 17: Nội dung bình đẳng giữa các dân tộc về văn hoá, giáo dục thể hiện ở việc các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán và A. công ty độc quyền. B. chính sách kinh tế. C. văn hoá tốt đẹp. D. kinh tế tư nhân. Câu 18: Trong quyền tham gia quản lý nhà nước ở phạm vi cơ sở, nội dung nào dưới đây không thể hiện nhân dân ở xã giám sát kiểm tra? A. Phẩm chất đạo đức cán bộ. B. Thu chi các loại quỹ. C. Hoạt động nghiên cứu khoa học. D. Giải quyết khiếu nại, tố cáo. Câu 19: Chị C trưởng phòng vừa ra quyết định kỉ luật một nhân viên dưới quyền. Vậy chị C đang thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? A. tuân thủ pháp luật. B. sử dụng pháp luật. C. áp dụng pháp luật. D. thi hành pháp luật. Câu 20: Trên thị trường, khi cung lớn hơn cầu giá cả nhỏ hơn giá trị thuộc biểu hiện nào dưới đây của quan hệ cung – cầu? A. Cung – cầu triệt tiêu giá cả. B. Cung – cầu tác động lẫn nhau. C. Cung – cầu ảnh hưởng tới giá cả. D. Cung – cầu tách rời giá cả.

[ads]