Đề thi thử TNTHPT 2021 lần 2 môn Sinh học trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi và bảng đáp án đề thi thử TNTHPT 2021 lần 2 môn Sinh học trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh.

+ Cho biết alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỷ lệ kiểu hình 1:1?
+ Độ đóng mở của khí khổng chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố nào?
+ Cho biết alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho kiểu hoa đỏ ở đời con chiếm 75%?

[ads]


Tải tài liệu