Đề KSCL Sinh học 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề KSCL Sinh học 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh.

+ Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa tím và đỏ tùy thuộc vào.
+ Trong giờ thực hành, một nhóm học sinh đã tiến hành đo các chỉ tiêu sinh lý của mình ở 2 thời điểm như sau:
+ Ở hầu hết lá trưởng thành, quá trình thoát hơi nước chủ yếu được thực hiện thông qua cấu trúc nào sau đây?

[ads]


Tải tài liệu