Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học lần 2 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án (tất cả các mã đề) đề khảo sát kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học lần 2 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

+ Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có 2 alen A, a. Biết tần số alen A là 0,8. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa của quần thể này là bao nhiêu?
+ Trong một quần thể, nếu không có hiện tượng xuất cư và nhập cư thì trường hợp nào sau đây làm tăng kích thước của quần thể?
+ Một loài thực vật, xét 2 cặp gen A, a và B, b nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Thể một được phát sinh từ loài này có thể có kiểu gen nào sau đây?

[ads]


Tải tài liệu