Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Địa lí đợt 3 liên trường THPT – Nghệ An

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Địa lí đợt 3 liên trường THPT – Nghệ An.

Câu 41. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cảng Nhật Lệ thuộc tỉnh nào sau đây? A. Thanh Hóa. B. Nghệ An. C. Quảng Bình. D. Hà Tĩnh. Câu 42. Đánh bắt hải sản xa bờ ở nước ta có ý nghĩa về mặt kinh tế là A. bảo vệ các vùng biển và thềm lục địa. B. khẳng định chủ quyền vùng biển, đảo. C. khai thác hiệu quả nguồn lợi vùng biển. D. giải quyết vấn đề việc làm cho ngư dân. Câu 43. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng lúa lớn nhất? A. An Giang. B. Sóc Trăng. C. Tây Ninh. D. Cà Mau. Câu 44. Phát triển tổng hợp kinh tế biển vùng Đông Nam Bộ diễn ra ở tỉnh A. Tây Ninh. B. Đồng Nai. C. Bà Rịa Vũng Tàu. D. Bình Dương.
Câu 45. Việc hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghiệp nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây? A. Tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu. B. Phát huy những lợi thế về tự nhiên. C. Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa. D. Đáp ứng yêu cầu của thị trường. Câu 46. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây giáp biển? A. Hà Nam. B. Hưng Yên. C. Hải Dương. D. Thái Bình. Câu 47. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất? A. Huế. B. Quy Nhơn. C. Vinh. D. Nha Trang.
Câu 48. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các ngành công nghiệp trọng điểm, cho biết trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nào sau đây có quy mô lớn? A. Huế. B. Hà Nội. C. Vinh. D. Vũng Tàu. Câu 49. Cho bảng số liệu: TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ NƯỚC NĂM 2021 Nước Bru-nây Cam-pu-chia Lào Mi-an-ma GDP (triệu đô la Mỹ) 14 007 26 961 18 827 65 092 Dân số (triệu người) 0,4 16,8 7,5 54,2 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022) Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về GDP bình quân đầu người của các nước? A. Bru-nây cao hơn Mi-an-ma. B. Mi-an-ma cao hơn Cam-pu-chia. C. Cam-pu-chia cao hơn Lào. D. Lào thấp hơn Mi-an-ma.
Câu 50. Cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta hiện nay A. giảm tỉ trọng thành phần kinh tế nhà nước. B. tăng tỉ trọng khu vực vốn đầu tư nước ngoài. C. hình thành các khu công nghiệp tập trung. D. tăng tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp chế biến. Câu 51. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết dãy núi nào sau đây thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ? A. Pu Đen Đinh. B. Pu Sam Sao. C. Con Voi. D. Phu Luông. Câu 52. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết hướng gió chính tại trạm khí tượng Nha Trang vào tháng 7 là hướng nào sau đây? A. Tây Bắc. B. Đông Nam. C. Đông Bắc. D. Tây Nam.

[ads]