Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2020 liên trường THPT – Nghệ An

Tuần qua, một số trường THPT thuộc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã cùng nhau tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm học 2019 – 2020, kỳ thi này nhận được nhiều sự quan tâm từ học sinh và giáo viên trên toàn quốc.

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2020 liên trường THPT – Nghệ An.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2020 liên trường THPT – Nghệ An:
+ Cho biểu đồ về công nghiệp dầu khí nước ta giai đoạn 1999 – 2015. (Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015 NXB Thống kê, 2016). Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Khối lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu.
B. Tốc độ tăng trưởng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu.
C. Giá trị dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu của nước ta.
D. Cơ cấu dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu của nước ta.
+ Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy sắp xếp các cảng biển theo thứ tự từ Bắc vào Nam?
A. Hải Phòng, Dung Quất, Vũng Tàu. B. Hải Phòng, Vũng Tàu, Dung Quất.
C. Hải Phòng, Vũng Tàu, Đà Nẵng. D. Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng.
+ Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết điểm du lịch nào sau đây được xếp vào loại tài nguyên du lịch tự nhiên ở nước ta?
A. Phố cổ Hội An. B. Địa đạo Vĩnh Mốc. C. Phong Nha – Kẻ Bàng. D. Khe Sanh.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan