Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Hóa học đợt 3 liên trường THPT – Nghệ An

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Hóa học đợt 3 liên trường THPT – Nghệ An.

Câu 41. Khi nung nóng bột Al với bột S, phản ứng xảy ra mãnh liệt. Sản phẩm tạo thành là A. AlS B. Al3S2. C. Al2S D. Al2S3. Câu 42. Khu vực Tây Nguyên có quặng Boxit với trữ lượng rất lớn, đó là nguyên liệu chủ yếu để sản xuất nhôm. Thành phần chính của quặng boxit là A. Al2(SO4)3. B. AlCl3. C. Al2O3. D. Al(OH)3. Câu 43. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Xenlulozơ. B. Fructozơ. C. Saccarozơ. D. Glucozơ. Câu 44. Khi đốt các nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ… thì sinh ra chất X gây ra mưa axit. Chất X là A. CO2. B. SO2 và NOx. C. H2SO4. D. CO. Câu 45. Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch chứa muối là A. FeSO4. B. Fe(HSO4)2 C. FeSO4 và Fe2(SO4)3 D. Fe2(SO4)3..
Câu 46. Ở điều kiện thích hợp, este nào sau đây có phản ứng tráng gương? A. CH3COOC2H5. B. CH2=CHCOOCH3. C. HCOOCH3. D. C2H5COOCH3. Câu 47. Hợp chất X là hợp chất của kim loại kiềm, được dùng làm phân bón đa lượng nhằm tăng sức đề kháng (chịu khô hạn, rét…) cho cây. Hợp chất X có thể là A. NaCl B. NaBr. C. KCl. D. NaHCO3. Câu 48. Kim loại kiềm có tính khử mạnh, dễ nhường e nên được làm tế bào quang điện. Kim loại đó là A. Cs. B. K. C. Li. D. Na. Câu 49. Hợp chất nào sau đây của nhôm có tính lưỡng tính? . AlCl3. B. l2(SO4)3. C. Al2O3. D. NaAlO2.
Câu 50. Monome không tham gia phản ứng trùng hợp là A. ε-amino caproic. B. etilen. C. metyl metacrylat. D. acrilonitrin. Câu 51. Nhôm được sử dụng làm nồi đun nấu thức ăn vì nhôm có tính A. ánh kim. B. dẫn nhiệt C. dẫn điện. D. khử mạnh. Câu 52. Khi nối dây điện bằng nhôm và bằng đồng lại với nhau ở ngoài trời, sau một thời gian điểm nối bị oxi hóa dẫn tới sự tiếp xúc kém đi. Kim loại bị ăn mòn trước là A. cả Cu và Al như nhau. B. Al. C. Cu. D. Cu sau đó là Al.
Câu 53. axit oleic có công thức là A. C17H33 COOH. B. C17 H35 COOH. C. CH3COOH . D. C15H31COOH. Câu 54. Phân tử metylamin có bao nhiêu nguyên tử hiđro? A. 3. B. 9. C. 7. D. 5. Câu 55. Thủy phân hoàn toàn tetrapeptit Ala-Gly-Ala-Val bằng enzim, thu được bao nhiêu loại amino axit? A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. Câu 56. Kim loại X có độ cứng lớn nhất, được dùng để chế tạo các dụng cụ cắt gọt, dao cạo… Kim loại X là A. Cr. B. Au. C. Os. D. W. Câu 57. Làm mất tính cứng bằng phương pháp đun nóng được sử dụng cho A. nước cứng vĩnh cửu. B. tất cả các loại nước cứng.

[ads]