Đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An

Trước thời điểm học sinh khối 12 bước vào kỳ nghỉ Tết Âm Lịch năm 2020, một số trường THPT tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã liên kết, cùng nhau tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm học 2019 – 2020 lần thứ nhất dành cho học sinh khối 12.

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và đáp án đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An, nhằm giúp các bạn tham khảo, thử sức để chuẩn bị cho kỳ thi chính thức THPT Quốc gia môn Hóa học năm học 2019 – 2020.

Trích dẫn đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An:
+ Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hóa học?
A. Đốt dây Fe trong bình đựng khí OR2R. B. Nhúng thanh Fe vào dung dịch gồm CuSOR4R và HR2RSOR4R.
C. Nhúng thanh Cu vào dung dịch gồm Fe(NOR3R)R3R và HNOR3R. D. Nhúng thanh Zn vào dung dịch HCl.
+ Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất X, Y, Z ở dạng dung dịch: Các chất X, Y, Z lần lượt là?
A. Saccarozơ, glucozơ, fructozơ. B. Saccarozơ, fructozơ, glucozơ. C. Fructozơ, glucozơ, saccarozơ. D. Glucozơ, saccarozơ, fructozơ.
+ Cho các phát biểu sau:
(a) Dầu thực vật, mỡ động vật không tan trong nước. (b) Do có nhiều fructozơ nên mật ong có vị ngọt sắc. (c) Protein trong lòng trắng trứng chủ yếu được cấu tạo bởi các gốc 𝛼𝛼-aminoaxit.
(d) Lưu hoá cao su là đun nóng cao su với lưu huỳnh để tăng tính đàn hồi và độ bền cho cao su. (e) Một số este có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương cho thực phẩm và mỹ phẩm. Số phát biểu đúng là?
+ Hấp thụ hết V hoặc 3V lít khí COR2 R (đktc) vào dung dịch X chứa 0,2 NaOH và 0,15 mol Ba(OH) R2R, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Mặt khác, hấp thụ hết 2V lít khí COR2 R (đktc) vào dung dịch X thu được 1,2m gam kết tủa. Biết các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là?
+ Cho 10,42 gam hỗn hợp X gồm FeSR2R, FeS, CuR2RS, MgS và ZnS tác dụng hết với dung dịch HR2RSOR4R đặc nóng, thu được dung dịch Y chỉ chứa m gam muối sunfat và 11,2 lít khí SOR2R (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Thêm từ từ Ba(OH)R2R vào dung dịch Y (trong điều kiện không có oxi) thì lượng kết tủa lớn nhất tạo ra là 43,96 gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
Tải tài liệu