Giáo án Hóa học 11 theo công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH

THI247.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo bộ giáo án Hóa học 11 theo công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH (bao gồm cả học kì 1 và học kì 2).

I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS Biết được: – Khái niệm về sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân bằng điện li – Quan sát thí nghiệm, rút ra được kết luận về tính dẫn điện của dung dịch chất điện li. – Phân biệt được chất điện li, chất không điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu. – Viết được phương trình điện li của chất điện li mạnh, chất điện li yếu. – Bản chất tính dẫn điện của chất điện li (nguyên nhân và cơ chế đơn giản) – Viết phương trình điện li của một số chất.
2. Năng lực * Các năng lực chung – Năng lực tự học – Năng lực hợp tác – Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề – Năng lực giao tiếp * Các năng lực chuyên biệt – Năng lực sử dung ngôn ngữ – Năng lực thực hành hóa học – Năng lực tính toán – Năng lực giải quyết vấn đề thông qua hóa học – Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống 3. Phẩm chất Yêu gia đình, quê hương đất nước; Nhân ái khoan dung; Trung thực, tự trọng, chí công, vô tư; Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại; Nghĩa vụ công dân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Giáo viên – Dụng cụ và hoá chất thí nghiệm đo độ dẫn điện 2. Học sinh – Xem lại hiện tượng dẫn điện đã học trong chương trình vật lý lớp 7. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: (10 phút) a) Mục tiêu: Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học bài mới. b) Nội dung: Giáo viên cho HS làm các thí nghiệm c) Sản phẩm: Học sinh làm thí nghiệm d. Tổ chức thực hiện: – GV tiến hành thí nghiệm hoặc chiếu phim hoặc xem hình ảnh về thí nghiệm tính dẫn điện: a. của nước cất b. dung dịch saccarozơ c. dung dịch HCl d. dung dịch NaOH e. dung dịch NaCl.
Yêu cầu HS: quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng xảy ra? giải thích? Giáo viên đặt vấn đề: Tại sao dung dịch HCl, NaCl, NaOH dẫn điện, còn các chất còn lại không dẫn điện? Giáo viên gợi ý: Vận dụng kiến thức đã học lớp dưới về khái niệm dòng điện để giải thích B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI.

[ads]