Giáo án mới theo chủ đề và tinh giản môn Hóa học lớp 12

THI247.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo tài liệu giáo án mới theo chủ đề và tinh giản môn Hóa học lớp 12 dạng file PDF (.pdf) và file WORD (.doc / .docx) có thể chỉnh sửa để phù hợp với công tác dạy học.

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức – Ôn tập, củng cố, hệ thống hoá các chương hoá học đại cương và vô cơ (sự điện li, nitơ-photpho, cacbon-silic); các chương về hoá học hữu cơ (Đại cương về hoá học hữu cơ, hiđrocacbon, dẫn xuất halogen –ancol – phenol , anđehit – xeton – axit cacboxylic). 2. Kĩ năng – Rèn luyện kĩ năng dựa vào cấu tạo của chất để suy ra tính chất và ứng dụng của chất. Ngược lại, dựa vào tính chất của chất để dự đoán công thức của chất.
3. Phát triển năng lực * Các năng lực chung – Năng lực tự học – Năng lực hợp tác – Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề – Năng lực giao tiếp * Các năng lực chuyên biệt – Năng lực sử dung ngôn ngữ – Năng lực thực hành hóa học – Năng lực tính toán – Năng lực giải quyết vấn đề thông qua hóa học – Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống * Phẩm chất: Yêu gia đình, quê hương đất nước; Nhân ái khoan dung; Trung thực, tự trọng, chí công, vô tư; Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại; Nghĩa vụ công dân.
II. CHUẨN BỊ – Yêu cầu HS lập bảng tổng kết kiến thức của từng chương theo sự hướng dẫn của GV trước khi học tiết ôn tập đầu năm. III. PHƯƠNG PHÁP Đàm thoại, nêu vấn đề, hoạt động nhóm. IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a. Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ trong lớp học, khơi gợi hứng thú của HS vào tiết học. HS tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực ,hiệu quả. b. Phương thức tổ chức: GV chia lớp thành 4 nhóm, tiến hành cho các lớp bốc thăm chủ đề ứng với các chương ở lớp 11. HS tham gia bốc thăm, bầu nhóm trưởng.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1 GV lưu ý HS: – Ở đây chỉ xét dung môi là nước. – Sự điện li còn là quá trình phân li các chất thành ion khi nóng chảy. – Chất điện li là chất khi nóng chảy phân.

[ads]