Phương pháp học nhanh Vật lý THPT chủ đề phương pháp giải điện xoay chiều

Tài liệu Phương pháp học nhanh Vật lý THPT chủ đề phương pháp giải điện xoay chiều được trích từ cuốn sách Phương Pháp Học Nhanh A – Z Vật Lý THPT Quốc Gia của tác giả Phạm Hồng Vương.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
GIẢI TOÁN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BẰNG GIẢN ĐỒ VÉCTƠ Xét mạch R, L, C mắc nối tiếp như hình vẽ: 1. Cách vẽ giản đồ véctơ buộc: dùng qui tắc hình bình hành (ít dùng) 2. Cách vẽ giản đồ véctơ trượt: dùng qui tắc đa giác (thường dùng) Chọn trục nằm ngang là trục dòng điện, điểm đầu mạch làm gốc (đó là điểm O). Vẽ lần lượt các véctơ biểu diễn các điện áp, lần lượt từ O sang S nối đuôi nhau theo nguyên tắc: R – ngang; L – lên; C – xuống Nối các điểm trên giản đồ có liên quan đến dữ liệu của bài toán.
Biểu diễn các số liệu lên giản đồ Dựa vào các hệ thức lượng trong tam giác, các hàm số sin và cosin, các công thức toán hoặc để tìm các điện áp hoặc chưa biết. 3. Một số lưu ý: – Hệ thức lượng trong tam giác: a. Định lý hàm số sin: b. Định lý hàm số cosin – Hệ thức lượng trong tam giác vuông: Cho tam giác vuông ABC vuông tại A, đường cao AH = h, BC = b, AC = b, AB = c, CH = b’, BH = c’, ta có các hệ thức sau: Ví dụ ứng dụng hệ thức đường cao trong tam giác vuông: Cho mạch điện tử hình vẽ. – Nếu bài toán cho UAM và UNB; biết AN u và MB u vuông pha với nhau. Tính UMN.
Nếu bài toán cho UAN và UMB; biết AN u và MB u vuông pha với nhau. Tính UMN. Bài toán 1: LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ LỆCH PHA a.Trường hợp 1 (độ lệch pha của hai đoạn mạch ở trên cùng một mạch điện) khi đó: Nếu ∆φ = 0 (hai điện áp đống pha) Lúc này ta có thể cộng các biên độ điện áp thành phần: U = U1 + U2  Nếu ∆φ (hai điện áp vuông pha) Nếu ∆φ bất kỳ hoặc dùng giản đồ véctơ.
Bài toán 2: ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN HỘP ĐEN a.Trường hợp 1: Nếu u và i cùng pha thì trong hộp đen có duy nhất một điện trở R hay có đủ ba phần tử điện R, L, C nhưng ZL = ZC. b. Trường hợp 2: Nếu u và i vuông pha nhau thì trong hộp đen không có điện trở thuần, có cuộn dây tự cảm L, có tụ điện C hoặc có cả hai. c.Trường hợp 3: Nếu u sớm (hoặc trễ) pha hơn i một góc nhọn thì trong mạch có điện trở R và cuộn dây tự cảm L, hoặc cả ba phần tử điện R, L, C nhưng ZL > ZC (hoặc ZC > ZL).
GIẢI TOÁN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BẰNG MÁY TÍNH Tìm tổng trở Z và góc lệch pha φ nhập máy lệnh Cho u(t) viết i(t) ta thực hiện phép chia hai số phức Cho i(t) viết u(t) ta thực hiện phép nhân hai số phức ta thực hiện phép cộng hai số phức: như tổng hợp hai dao động.
II. BÀI TẬP

[ads]