Tra cứu nhanh phương pháp giải các dạng toán dao động và sóng điện từ

Với hình thức thi THPT Quốc gia môn Vật lý theo phương pháp trắc nghiệm khách quan như hiện nay, thì số lượng kiến thức và số lượng bài toán dao động và sóng điện từ được tăng thêm khá đáng kể, do đó học sinh cần tìm hiểu rất nhiều các dạng bài tập khác nhau. Để các em có thể thuận tiện và nhanh chóng tra cứu phương pháp giải các dạng bài tập dao động và sóng điện từ, THI247.com giới thiệu đến các em tài liệu tra cứu nhanh phương pháp giải các dạng toán dao động và sóng điện từ. Tài liệu gồm 19 trang tuyển tập 23 dạng toán dao động và sóng điện từ thường gặp trong chương trình Vật lý 12 và đề thi THPT Quốc gia môn Vật lý.

Khái quát nội dung tài liệu tra cứu nhanh phương pháp giải các dạng toán dao động và sóng điện từ:
1. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
+ Tình huống 1: Khi bài toán liên quan đến tần số, chu kì của mạch dao động thì làm thế nào?
+ Tình huống 2: Khi gặp bài toán liên quan đến giá trị cực đại, giá trị tức thời thì làm thế nào?
+ Tình huống 3: Khi gặp bài toán liên quan đến giá trị tức thời ở hai thời điểm thì làm thế nào?
+ Tình huống 4: Khi gặp bài toán liên quan đến năng lượng điện trường, năng lượng từ trường và năng lượng điện từ thì làm thế nào?
+ Tình huống 5: Khi gặp bài toán liên quan đến dao động cưỡng bức, dao động riêng thì làm thế nào?
+ Tình huống 6: Khi gặp bài toán thời gian trong mạch LC thì làm thế nào?
+ Tình huống 7: Khi gặp bài toán nạp năng lượng cho tụ thì làm thế nào?
+ Tình huống 8: Khi gặp bài toán nạp năng lượng cho cuộn cảm thì làm thế nào?
+ Tình huống 9: Khi gặp bài toán liên quan đến biểu thức phụ thuộc thời gian thì làm thế nào?
+ Tình huống 10: Khi gặp bài toán liên quan đến điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn thì làm thế nào?
+ Tình huống 11: Khi gặp bài toán liên quan đến mạch gồm các tụ ghép thì làm thế nào?
+ Tình huống 12: Khi gặp bài toán tụ ghép liên quan đến năng lượng thì làm thế nào?
+ Tình huống 13: Khi gặp bài toán đóng mở khóa k làm mất tụ C1 (hoặc C1 bị đánh thủng) thì làm thế nào?
+ Tình huống 14: Khi gặp bài toán liên quan đến năng lượng hao phí thì làm thế nào?
+ Tình huống 15: Khi gặp bài toán liên quan đến công suất cần cung cấp cho mạch LC thì làm thế nào?
2. SÓNG ĐIỆN TỪ
+ Tình huống 1: Khi gặp bài toán liên quan đến đặc điểm của điện từ trường và sóng điện từ thì làm thế nào?
+ Tình huống 2: Khi gặp bài toán liên quan đến đo khoảng cách và đo tốc độ thì làm thế nào?
+ Tình huống 3: Khi gặp bài toán liên quan đến vùng phủ sóng điện từ thì làm thế nào?
+ Tình huống 4: Khi gặp bài toán liên quan đến bước sóng mạch thu được thì làm thế nào?
+ Tình huống 5: Khi gặp bài toán liên quan đến điều chỉnh mạch thu sóng thì làm thế nào?
+ Tình huống 6: Khi gặp bài toán liên quan đến tụ xoay thì làm thế nào?
+ Tình huống 7: Khi gặp bài toán mạch thu sóng có ghép thêm tụ xoay thì làm thế nào?
+ Tình huống 8: Khi gặp bài toán liên quan đến tụ xoay trong mạch thu sóng có điện trở thì làm thế nào?
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan