Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 nâng cao

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 nâng cao (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao.

Mục lục Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 nâng cao:
Chương I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
1. Các hàm số lượng giác.
2. Phương trình lượng giác cơ bản.
3. Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản.
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I.
Chương II. TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT.
A. Tổ hợp.
1. Hai quy tắc đếm cơ bản.
2. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.
3. Nhị thức Niu-tơn.
B. Xác suất.
4. Biến cố và xác suất của biến cố.
5. Các quy tắc tính xác suất.
6. Biến ngẫu nhiên rời rạc.
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II.
Chương III. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN.
1. Phương pháp quy nạp toán học.
2. Dãy số.
3. Cấp số cộng.
4. Cấp số nhân.
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III.
Chương IV. GIỚI HẠN.
A. Giới hạn của dãy số.
1. Dãy số có giới hạn 0.
2. Dãy số có giới hạn hữu hạn.
3. Dãy số có giới hạn vô cực.
B. Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục.
4. Định nghĩa và một số định lí về giới hạn của hàm số.
5. Giới hạn một bên.
6. Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực.
7. Các dạng vô định.
8. Hàm số liên tục.
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV.
Chương V. ĐẠO HÀM.
1. Khái niệm đạo hàm.
2. Các quy tắc tính đạo hàm.
3. Đạo hàm của các hàm số lượng giác.
4. Vi phân.
5. Đạo hàm cấp cao.
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương V.
Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm.
Hướng dẫn giải, đáp số các bài tập.
Bảng tra cứu thuật ngữ.
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYỄN ĐỨC THÁI.
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH.
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH.
Biên tập lần đầu: TRẦN HỮU NAM – HOÀNG XUÂN VINH.
Biên tập tái bản: ĐẶNG THỊ MINH THU.
Biên tập kĩ, mĩ thuật: ĐINH THỊ XUÂN DUNG – TRẦN THANH HẰNG.
Trình bày bìa và minh hoạ: NGUYỄN BÍCH LA.
Sửa bản in: HOÀNG VIỆT.
Chế bản: CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI.

[ads]